Browsing by Author Ming-Lang Lin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
DateTitleAuthor(s)File
Jan-2015Investigation and Stability Analysis of Differential Erosion Rock Slope: Example of the Slope at 68K of Provincial Highway No. 2楊士賢; 詹佩臻; 林承翰; 林錫宏; 徐明志; 溫廷睿; 林銘郎; Shih-Hsien Yang; Pei-Chen Chan; Cheng-Han Lin; Hsi-Hung Lin; Min-Chih Hsu; Ting-Rui Wen; Ming-Lang Lin
2014The Study of Rockfall Mechanism at 68K on Provincial Highway No.2Wei-Kai Huang; Lun-Wei Wei; Ching-Fang Lee; Chung-Chi Chi; Hsi-Hung Lin; Horng-Yue Chen; Ming-Lang Lin; 黃韋凱; 魏倫瑋|李璟芳; 紀宗吉; 林錫宏; 陳宏宇; 林銘郎
2014A Study on Seepage Erosion Behavior within Two Lay-ers using Permeability Tests and FDM蘇郁婷; 林銘郎; Yu-Ting Su; Ming-Lang Lin
2012以有限元素法分析板岩邊坡潛移與漸進破壞行為林銘郎; Ming-Lang Lin; 潘以文; 徐松圻; Yi-Wen Pan; Sung-Chi Hsu; 張光宗; Kuang-Tsung Chang; 潘安士; Pan, An-Shih; 中興大學-
2012分離元素模型於地質材料及邊坡之應用林銘郎; Ming-Lang Lin; 錢滄海; 張光宗; Kuang-Tsung Chang; 林明慧; Lin, Ming-Hui; 中興大學-
Jun-1999坡地棄土滑動引致土石流之實例廖偉民; Hsien-Ter Chou; 周憲德; 林銘郎; Ming-Lang Lin; Wei-Min Liaw-
2013建立流域影像分類之規則集與其應用之可行性評估林承翰; 莊心凱; 林銘郎; Cheng-Han Lin; Hsin-Kai Chuang; Ming-Lang Lin
1-Jun-2005松鶴地區土石流災害歷史之探討王景平; Ching-Ping Wang; 林銘郎; 鄭富書; 游明芳; 周坤賢; Ming-Lang Lin; Fu-Su Jeng; Ming-Fang You; Kelvin K. S. Chou