Browsing by Author Ming-Yih Chen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
DateTitleAuthor(s)File
Sep-1998Dependent Plants in Guand aushi Forest Ecosystem陳明義; 江英煜; 楊正澤; Ming-Yih Chen; Yin-Yu Jiang; Jeng-Txe Yang
Mar-1986The Post-fire Succession of Taiwan Red Pine Forest at Jen-Luen呂金誠; 蔡進來; 林昭遠; 陳明義; King-Cherng Lu; Jinn-Lei Tsai; Chao-Yuan Lin; Ming-Yih Chen
May-1992Using AGNPS model to evaluate the effects of wildfire on the phosphate movement in a forest watershedChao-Yuan Lin; 陳明義; Ming-Yih Chen; 林昭遠-
1995中山高速公路沿線樹木植栽之評估陳明義; Ming-Yih Chen; 章錦瑜; Chang, Chin-Yu-
Feb-1987利用水勢計測定台灣二葉松林枯葉層分解成度之可行性探討Shin-Hwei Lin; 林信輝; Ming-Yih Chen; Chao-Yuan Lin; 呂金誠; King-Cherng Lu; 林昭遠; 陳明義
2009台灣中部耕牛傳統藥用植物之研究賴國祥; Guo-xinag Lai; 陳明義; Ming-Yih Chen; 林幸宜; Lin, Hsin-I; 中興大學-
2002台灣東部水璉海岸林生態系Ming-Yih Chen; 楊正澤; 陳明義; Kuo, Shih-chiang; 郭仕強-
2004台灣產菟絲子屬植物之族群生態學研究陳明義; Ming-Yih Chen; 廖國媖; Liao, Gwo-Ing-
1995台灣省都會與鄉村老樹之伴生動植物陳明義; Ming-Yih Chen; 陳瑩娟; Chen, Ying-Juan-
1995台灣西南海岸鹽濕地植群變遷之研究陳明義; Ming-Yih Chen; 林昭遠; Jau-Yuan Lin; 林國彰; Lin, Kuo-Chang-
1998台灣鹽田植群與綠化之研究陳明義; Ming-Yih Chen; 陳添水; Chen, Tien-Shui-
May-1988土壤有機質對木麻黃林地磷肥吸附之影響陳明義; Ming-Yih Chen; 林昭遠; 呂金誠; Chao-Yuan Lin; King-Cherng Lu-
Nov-1992墾丁國家公園火燒跡地腐植質特性之研究Ming-Yih Chen; 陳明義; Chao-Yuan Lin; 林昭遠-
2000山坡地農園地被植物之研究陳明義; Ming-Yih Chen; 陳煌耀; Chen, Huang-Yau-
2007應用生態氣候指標預測臺灣潛在自然植群之研究呂福原; Fu-Yuan, Lu; 陳明義; 陳朝圳; 蘇鴻傑; Ming-Yih Chen; Chaur-Tzuhn, Chen; Horng-Jye, Su; 歐辰雄; Chern-Hsiung Ou; 邱清安; Chiu, Ching-An; 中興大學-
Nov-1989木麻黃防風林土層中腐植酸對磷肥運移之影響Ming-Yih Chen; 陳明義; Chao-Yuan Lin; King-Cherng Lu; 呂金誠; 林昭遠-
Jun-1996木麻黃防風林斥水層復育之研究林昭遠; Ming-Yih Chen; 謝顯宗; 陳明義; Shean-Tzong Hsieh; Chao-Yuan Lin-
Feb-1988林火對於木麻黃林地磷肥吸附之影響King-Cherng Lu; 呂金誠; Chao-Yuan Lin; Ming-Yih Chen; 林昭遠; 陳明義
Nov-1986林火對於東卯山區台灣二葉松林地土壤冲蝕量及養分流失量之影響林昭遠; Chao-Yuan Lin; 陳明義; 呂金誠; Ming-Yih Chen; King-Cherng Lu-
2004樟湖地區植群之研究陳明義; Ming-Yih Chen; 高芳聖; Gau, Fang-Sheng-