Browsing by Author Pin-Chi Tang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
DateTitleAuthor(s)File
2015Analyses of Muc1 and protein expressions in mouse endometrial epithelium during early pregnancyPin-Chi Tang; 唐品琦; Wilasinee Inyawilert; 韋美妮; 動物科學系所
15-Jan-2013Differential gene expressions in testes of L2 strain Taiwan country chicken in response to acute heat stress-
2012Let-7b於小鼠子宮內膜細胞與黑色素腫瘤細胞中對Basigin與細胞生理的功能分析薛佑玲; Yow-Ling Shiue; 王建鎧; 張嘉哲; 陳珠亮; Chien-Kai Wang; Chia-Che Chang; Chu-Liang Chen; 唐品琦; Pin-Chi Tang; 傅子彥; Fu, Tzu-Yen; 中興大學-
2012miRNA 199a於著床時期之小鼠子宮內膜上皮細胞對muc1之調控嘉哲張; Chia-Che Chang; 登貴鄭; Deng-Gui Zheng; 唐品琦; Pin-Chi Tang; 韋美妮; Inyawilert, Wilasinee; 中興大學-
25-Sep-2017Proteomic Analysis of Thermal Regulation of Small Yellow Follicles in Broiler-Type Taiwan Country ChickensChuen-Yu Cheng; Wei-Lin Tu; Chao-Jung Chen; Chih-Feng Chen; Hsin-Hsin Chen; Pin-Chi Tang; Yen-Pai Lee; Shuen-Ei Chen; San-Yuan Huang
2013以不同性別專一引子鑑定鸚鵡性別以及利用cytochrome b與12S ribosomal RNA序列鑑定鸚鵡種別唐品琦; Pin-Chi Tang; 廖秭妤; Liao, Tz-Yu; 動物科學系所-
2009卵巢濾泡細胞功能於來航蛋雞與台灣土雞產蛋性能之影響陳洵一; Shuen-Ei Chen; 陳珠亮; Chu-Liang Chen; 唐品琦; Pin-Chi Tang; 黃暐堯; Huang, Wei-Yao; 中興大學-
2007哺乳仔豬生長線上模擬模式唐品琦; Pin-Chi Tang; 林恩仲; 呂鳴宇; 鄭清森; En-Chung Lin; 阮喜文; Shii-Wen Roan; 王智楷; Wang, Jr-Kai; 中興大學-
2013應用胚聚合法建立小鼠同源胚幹細胞唐品琦; Pin-Chi Tang; 羅能文; Neng-Wen Lo; 朱志成; Jyh-Cherng Ju; 石力; Stone, Lee; 中興大學-
2008探討血管生成素對於鼠胚著床前發育之影響與體外著床模式之建立林志生; Chich-Sheng Lin; 鄭登貴; 張嘉哲; 郭紘志; Teng-Kuei Cheng; Chia-Che Chang; 唐品琦; Pin-Chi Tang; 傅子彥; Fu, Tzu-Yen; 中興大學-
2012於小鼠動情週期不同期別進行超級排卵處理對卵子與胚銘印基因H19與Snrpn維持之影響唐品琦; Pin-Chi Tang; 林俊廷; Lin, Chun-Ting; 動物科學系所-
2011結構性脂質神經鞘磷脂調節肌原母細胞分化時期之融合過程丁詩同; Shih-Torng Ding; 朱有田; 唐品琦; Yu-Ten Ju; Pin-Chi Tang; 陳洵一; Shuen-Ei Chen; 賴建仰; Lai, Chien-Yang; 中興大學-
2017綠頭鴨性捲羽形態之形成唐品琦; Pin-Chi Tang; 林偉智; Wei-Chih Lin; 動物科學系所