Browsing by Author Shan-Li Wang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
DateTitleAuthor(s)File
Jun-2018Effects of consecutive in-situ applying poultry-litter biochar on the concentration of Cu and Zn in soils and crops, and soil aggregate stabilityPrapasiri Tongsiri; Shan-Li Wang; Mei-Ping Cheng; Guo-Zhang Song; Hung-Yu Lai; 童曦儀; 王尚禮; 程梅萍; 宋國彰; 賴鴻裕
2012不同層間陰離子的鎂鋁層狀雙氫氧化物其層間水分子的結構及穩定性之探討王明光; Ming-Kuang Wang; 李之釗; 楊吉斯; 廖明淵; Jey-Jau Lee; Jyisy Yang; Ming-Yuan Liao; 王尚禮; Shan-Li Wang; 林政賢; Lin, Cheng-Hsien; 中興大學-
2010以質量平衡與重金屬毒性評估方法研究灌溉水質標準限值王明光; Ming-Kuang Wang; 張大偉; 林正錺; 王尚禮; Ta-Wei Chang; Chen-Fang Lin; Shan-Li Wang; 張家銘; Chia-Ming Chang; 廖行一; Liao, Xing-Yi; 中興大學-
2013利用二氧化鈦光催化降解水中四環素之研究鄒裕民; Yu-Min Tzou; 林錕松; 官文惠; Kuen-Song Lin; Wen-Hui Kuan; 王尚禮; Shan-Li Wang; 陳信安; Chen, Hsin-An; 中興大學-
2009受污染農業環境重金屬(鉻、銅、鋅、鎳、鉛、鎘)之物種分佈及轉化研究王尚禮; Shan-Li Wang; 鄒裕民; 王鴻博; 李志甫; Yu-Min Tzou; H. Paul Wang; Jyh-Fu Lee; 林耀東; Yao-Tung Lin; 傅威程; Fu, Wei-Cheng; 中興大學-
2011探討浸水環境下添加黑炭對於汙染土壤重金屬移動性之影響王尚禮; Shan-Li Wang; 鄒裕民; 王明光; 白創文; Yu-Min Tzou; Ming-Kuang Wang; Chuang-Wu Pai; 黃政恆; Jang-Hung Huang; 徐聖惠; Hsu, Sheng-Huei; 中興大學-
2011探討纖維素、半纖維素、幾丁質以及木質素對溶液中六價鉻的反應機制李達源; Dar-Yuan Lee; 李志甫; 張家銘; 鄒裕民; Jyh-Fu Lee; Chia-Ming Chang; Yu-Min Tzou; 王尚禮; Shan-Li Wang; 林郁錡; Lin, Yu-Chi; 中興大學-
2005畜牧用抗生素之抗藥性攜帶者在一個人工環境中的宿命王尚禮; Shan-Li Wang; 林聖文; Lin, Sheng-Wen-
2009稻桿製成之黑炭對六價鉻之吸附和還原轉化作用Ming-Kuang Wang; 王明光; Dar-Yuan Lee; Jen-Hshuan Chen; Yuh Ming Huang; 李達源; 陳仁炫; 黃裕銘; 王尚禮; Shan-Li Wang; 許乃樺; HSu, Nai-Hua; 中興大學-
2012稻草生質炭對四環素吸附反應之探討王尚禮; Shan-Li Wang; 陳科熙; Chen, Ke-Shi; 土壤環境科學系所-
2009經由不完全燃燒所產生之碳微粒吸附有機化合物之研究吳先琪; Shian-Chee Wu; 李達源; 楊秋忠; 王尚禮; Dar-Yuan Lee; Chiu-Chung Young; Shan-Li Wang; 施養信; Yang-Hsin Shih; 蘇博信; Su, Po-Hsin; 中興大學-
2008重金屬污染土壤之不同單一與連續性抽出方法評估陳尊賢; Zueng-Sang Chen; 許正一; 王尚禮; 林耀東; Zeng-Yei Hseu; Shan-Li Wang; Yao-Tung Lin; Jang-Hung Huang; 黃政恆; 鄭光喆; Zheng, Kuang-Zhe; 中興大學-