Browsing by Author Shu-Chuan Hsiao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
DateTitleAuthor(s)File
2011人工濕地植物之內共生菌相調查及提高植物污染耐受性菌株之篩選張時獻; shih-hsien Chang; 蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 施鈞豪; Shih, Jyun-Hau; 中興大學-
2012叢枝菌根真菌對蘇鐵蕨早期生長發育之影響嚴江河; Chiang-Her Yen; 汪碧涵; Pi-Han Wang; 蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 李逸昕; Lee, Yi-Shin; 中興大學
2003台灣產列當族群變異之研究蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 王仁崇; Wang, Zen-Chong-
2003台灣產列當科植物之種子形態發生研究蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 陳昭賢; Chen, Jau-Shian-
2000台灣產奴草屬之授粉作用與族群遺傳研究蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 劉聖譽; Liou, Sheng-Yu-
2008台灣產奴草屬植物蜜腺構造和蜜液動態變化與成分廖松淵; Song-Iuan Liaw; 邱少婷; Shau-Ting Chiu; 蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 劉盈吟; Liu, Ying-Yin; 中興大學-
2001台灣產蛇菰屬植物之花序發生學研究蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 陳秋玫; Chen, Chiu-Mei-
2002台灣產豬殃殃屬的分類研究蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 黃建益; Huang, Chien-I-
1998惠蓀林場小出山水晶蘭屬植物形態及菌根構造之研究蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 陳復琴; Tschen, Edelgard Fu-Tschin-
2012斗六地區圓葉布勒德藤之生殖生物學蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 陳彥匡; Chan, Yan-Kuang; 生命科學系所
2013東沙島海草葉片附生藻類群聚的時空變化張睿昇; Jui-Sheng Chang; 蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 鄭惠元; Chang, Hui-Yuan; 中興大學
2012水生植物與大漢溪人工濕地污水處理能力關係之探討張睿昇; Jui-Sheng Chang; 蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 曾祥霖; Tseng, Shiang-Lin; 中興大學
2003臺灣產錫杖花菌根植物潛在寄主之調查蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 徐昇圓; Hsu, Sheng-Yuan-
2005黃花狸藻幼苗的形態研究蕭淑娟; Shu-Chuan Hsiao; 蔡婷合; Tsai, Ting-Ho-