Browsing by Author Shu-Hua Cheng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)File
2011A:具有架橋基之雙紫質分子開關 B:應用於染料敏化太陽能電池之雙紫質合成與特性鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 林敬堯; 郭明裕; 曾炳墝; Ching-Yao Lin; Ming-Yu Kuo; Biing-Chiau Tzeng; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 麥綺倫; Mai, Chi-Lun; 中興大學-
2009三紫質的合成及其與雙牙配位基鍵結之探討鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 林敬堯; Ching-Yao Lin; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 和, 鄭 晉; Cheng, Chin Ho; 中興大學-
2009以對稱調控高自旋三價鐵卟啉自由基之自旋偶合葉鎮宇; Yeh-Chen Yu; 鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 陳如珍; Ru-Jen Cheng; 吳欣儒; Wu, Hsin-Ru; 中興大學-
2012可拋棄式高催化性金屬電極之研發與應用胡啟章; Chi-Chang Hu; 鄭淑華; 周濟眾; 孫嘉良; Shu-Hua Cheng; Chi-Chung Chou; Chia-Liang Sun; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 戴君彥; Tai, Chun-Yen; 中興大學-
2008網版印刷立體環盤電極的研發及其在電分析化學上的應用鄭淑華; Shu-Hua Cheng; 周濟眾; Chi-Chung Chou; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 陳智信; Chen, Jr-Hsin; 中興大學-
2012超微電極化學感測器的研發與製作Chi-Chang Hu; 胡啟章; Shu-Hua Cheng; Chi-Chung Chou; Sun-Chia Liang; 鄭淑華; 周濟眾; 孫嘉良; 曾志明; Jyh-Myng Zen; 周志宏; Chou, Chih-Hung; 中興大學-
2007高共軛多紫質的合成、光譜及電化學性質的探討林敬堯; Ching-Yao Lin; 鄭淑華; 林寬鋸; Shu-Hua Cheng; Kuan-Jiuh Lin; 葉鎮宇; Chen-Yu Yeh; 黃騰輝; Huang, Teng-Hui; 中興大學-