Browsing by Author Tsai-Mu Shen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
DateTitleAuthor(s)File
2007培養基添加有機酸對蝴蝶蘭瓶苗生長之影響沈再木; Tsai-Mu Shen; 黃光亮; 陳福旗; 朱建鏞; Kuang-Liang Huang; Fure-Chyi Chan; Chine-Young Chu; 林瑞松; Ruey-Song Lin; 高雯琪; Kao, Wen-Chi; 中興大學-
2009栽培介質對蝴蝶蘭生長及模擬貯運後生長之影響沈再木; Tsai-Mu Shen; 黃光亮; 朱建鏞; 林瑞松; Kwong-Leung Wong; Chien-Young Chu; Ruey-Song Lin; 林瑞松; Ruey-Song Lin; 伊藤真廣; Ito, Masahiro; 中興大學-
2012氮源型態與植物生長調節劑對春石斛蘭生長與開花之影響朱建鏞; Chien-Young Chu; 沈再木; 黃光亮; Tsai-Mu Shen; Kuang-Liang Huang; 林瑞松; Ruey-Song Lin; 吳柏昌; Wu, Po-Chang; 中興大學-
2007生產迷你型聖誕紅之新方法沈再木; Tsai-Mu Shen; 王才義; Tsai-Yih Wang; 朱建鏞; Chien-Young Chu; 葉姿瑩; Yeh, Tzu-Ying; 中興大學-
2009菊花色素基因轉殖株之色素與分子檢定 和聖誕紅色素基因轉殖之研究黃敏展; Min-Chang Huang; 沈再木; 陳福旗; Tsai-Mu Shen; Fure-Chyi Chen; 朱建鏞; Chien-Young Chu; 李翠鳳; Li, Tsui-Feng; 中興大學-
2009韭蘭屬物種之種間雜交沈再木; Tsai-Mu Shen; 黃敏展; Min-Chang Hung; 朱建鏞; Chien-Young Chu; 留欽培; Liu, Qin-Pei; 中興大學-
2009麒麟花利用花序培殖體之微體繁殖黃敏展; Min-Chang Huang; 沈再木; Tsai-Mu Shen; 朱建鏞; Chien-Young Chu; 卜莎蒂; Tunjit, Phusadee; 中興大學-