Browsing by Author Tsai-Yun Lin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
DateTitleAuthor(s)File
2012Streptomyces netropsis 胞外金屬性蛋白Tsai-Yun Lin; 林彩雲; Meng-Jiau Tsen; 曾夢蛟; 楊明德; Ming-Te Yang; 許惠琪; Hsu, Hui-Chi; 中興大學-
2011受文心蘭OMADS1正調控的未知基因之功能性分析林彩雲; Tsai-Yun Lin; 呂維茗; Wei-Ming Leu; 楊長賢; Chang-Hsien Yang; 戴書瑜; Dai, Shu-Yu; 中興大學-
2010文心蘭之MADS Box基因及其下游調控基因之功能性分析王國祥; Co-Shine Wang; 林彩雲; Tsai-Yun Lin; 楊長賢; Chang-Hsien Yang; 梁玉玲; Liang, Yu-Ling; 中興大學-
2010植物花朵發育及開花時間相關基因之研究林彩雲; Tsai-Yun Lin; 陳福旗; 王強生; 呂維茗; Fure-Chyi Chen; Chang-Sheng Wang; Wei-Ming Leu; 楊長賢; Chang-Hsien Yang; 張玉雲; Chang, Yu-Yun; 中興大學-
2010構築大豆之 β-conglycinin β 改造蛋白基因並在大腸菌進行表現分析林彩雲; Tsai-Yun Lin; 洪志勳; Chih-Hsin Hung; 簡麗鳳; Lee Feng Chien; 劉芫攸; Liu, Yuan-Yo; 中興大學-
2011水稻油體膜蛋白和核醣體蛋白p40之功能研究曾志正; Tze-Cheng Tzen; 王強生; 賴建成; 鍾美珠; 林彩雲; Chan-Sen Wang; Chien-Chen Lai; Mei-Chu Chung; Tsai-Yun Lin; 陳良築; Liang-Jwu Chen; 吳妤憶; Wu, Yu-Yi; 中興大學-
Dec-2000熱休克蛋白基因轉移至甘藍之研究Shyue-Ru Chen; 林彩雲; Tsai-Yun Lin; Menq-Jiau Tseng; 曾夢蛟; 陳學如
2012阿拉伯芥中調控生長發育相關基因AtS61與AtS62之特性及功能性分析林彩雲; Tsai-Yun Lin; 王強生; Chang-Sheng Wang; 楊長賢; Chang-Hsien Yang; 徐宇謙; Hsu, Yu-Chian; 中興大學-
2007阿拉伯芥中調控花序分化基因之特性與功能性分析王國祥; Co-Shine Wang; 王強生; 林彩雲; 吳素幸; chan-sen wang; Tsai-Yun Lin; Shu-Hsing Wu; 楊長賢; Chang-Hsien Yang; 潘韋成; Pan, Wei-Chen; 中興大學-
2011阿拉伯芥中雄不稔調控基因MSIF之特性分析及功能性探討林彩雲; Tsai-Yun Lin; 呂維茗; Wei-Ming Leu; 楊長賢; Chang-Hsien Yang; 陳威豪; Chen, Wei-Hao; 中興大學-