Browsing by Author Wei-Li Hsu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
DateTitleAuthor(s)File
2009A型流行性感冒病毒NS1蛋白在細胞株分佈情形之研究徐維莉; Wei-Li Hsu; 李珮瑜; Pei-Yu Lee; 蔡慶修; Ching-Hsiu Tsai; 林欣誼; Lin, Sin-Yi; 中興大學-
2009假性狂犬病毒對猪介白素2 基因表現之調控徐維莉; Wei-Li Hsu; 張天傑; Tien-Jye Chang; 鄭珮儀; Cheng, Pei-Yi; 中興大學-
2009假性狂犬病毒醣蛋白gE的表現及應用徐維莉; Wei-Li Hsu; 劉昭君; Jau-Jiu Liu; 黃千衿; Chienjin Huang; 楊于萱; Yang, Yu-Shiuan; 中興大學-
2011典型豬瘟病毒NS2蛋白在細胞中分布情形之研究徐維莉; Wei-Li Hsu; 鄭綺萍; Chi-Ping Cheng; 蔡慶修; Ching-Hsiu Tsai; 田卉萱; Tien, Hui-Hsuan; 中興大學-
2010口蹄疫病毒株(O/Taiwan/97及O/Taiwan/99)病原性及致病機轉之探討李維誠; Wei-Cheng Lee; 鄭益謙; 鍾明華; 徐維莉; Ivan-Chen Cheng; Ming-Hwa Jong; Wei-Li Hsu; 張天傑; Tien-Jye Chang; 李淑慧; Lee, Shu-Hwae; 中興大學-
2010日本腦炎病毒低交叉反應類病毒顆粒引起之抗體反應分析陳維鈞; Wei-June Chen; 徐維莉; Wei-Li Hsu; 邱賢松; Shyan-Song Chiou; 吳思嫺; Wu, Szu-Hsien; 中興大學-
2010日本腦炎病毒結構蛋白調控先天性免疫反應之研究方世華; Wei-Li Hsu; 徐維莉; 王之仰; 張天傑; Tien-Jye Chang; 陳淑娥; Chen, Shu-O; 中興大學-
2011爬蟲類人畜共通性胎兒彎曲桿菌之研究徐維莉; Wei-Li Hsu; 葉光勝; Kuang-Sheng Yeh; 董光中; Kwong-Chung Tung; 周怡君; Jhou, Yi-Jyun; 中興大學-
2010牛乳鐵蛋白抗登革二型病毒感染之作用機制陳維鈞; Wei-June Chen; 徐維莉; Wei-Li Hsu; 邱賢松; Shyan-Song Chiou; 陳若梅; Chen, Jo-Mei; 中興大學-