Browsing by Author Wen-Chieh Chou

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
DateTitleAuthor(s)File
2009Benefits of facilities for water storage and detention at the sites of rural village consolidation周文杰; Wen-Chieh Chou; 林文賜; 陳文福; Wen-Tzu Lin; Wen-Fu Chen; Chao-Yuan Li; 林昭遠; Li, Hsiu-Ting; 劉秀廷; 中興大學-
Mar-2003Protection Rate of Headwaters Streams:A Case Study on the Tou-Bian-Keng WatershedWen-Chieh Chou; 劉佳芳; Chia-Fang Liu; Ying-hui Teng; 鄧英慧; 周文杰
Sep-2005七家灣溪濱水區植生緩衝帶配置寬度之研究林昭遠; Chao-Yuan Lin; 林承漢; 周文杰; Cheng-Han Lin; Wen-Chieh Chou
Mar-2002九份二山崩塌地植生復育率與堰塞湖泥砂產量推估之研究Chao-Yuan Lin; 林昭遠; Wen-Chieh Chou; Ming-Feng Hsu; 許銘鋒; 周文杰
Dec-2008國道路廊對沿線集水區地表逕流影響之研究Wen-Chieh Chou; 周文杰; Chi-Hua Ho; Yu-I Lin; 何世華; 林裕益
Mar-2002地理資訊系統於土壤沖蝕推估之應用林壯沛; Juang-Pey Lin; 林文賜; 周文杰; Wen-Chieh Chou; Wen-Tzu Lin
Mar-2008應用類神經網路及模糊理論於崩塌地萃取模式建立之研究林文賜; Wen-Tzu Lin; 林昭遠; 黃碧慧; 周文杰; Chao-Yuan Lin; Pi-Hui Huang; Wen-Chieh Chou
Dec-2005新武呂溪集水區降雨─逕流模式之研究莊智瑋; Chao-Yuan Lin; 林昭遠; 周文杰; Wen-Chieh Chou; Chin-Wei Chuang
Sep-2003獅頭山風景環境敏感地劃設與土地使用適宜性之研究Houng-Yi Yang; 楊弘宇; Wen-Chieh Chou; Chung-Wen Liu; Su-Chu Chen; 周文杰; 劉昌文; 陳素珠
Dec-2006集水區自動劃分模式建立之研究林文賜; Wen-Tzu Lin; 林昭遠; 黃碧慧; 周文杰; Chao-Yuan Lin; Pi-Hui Huang; Wen-Chieh Chou
Jun-2006鯉魚潭水庫集水區最佳管理作業成效評估之研究Wen-Chieh Chou; 周文杰; Chi-Hu Chung; Chao-Yuan Lin; 鍾圻琥; 林昭遠