Browsing by Author YEH, SHYI DONG

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
DateTitleAuthor(s)File
May-2011具有廣泛性抗木瓜輪點病毒特性的基因轉殖木瓜品系16-0-1之核酸分子及其檢測方法及應用桂齊恆; 閻啟泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 包慧俊; 鄭櫻慧; 范宗宸; 龔怡蓉; 陳述; 蘇天財; BAU, HUEY JIUNN; CHENG, YING HUEY; FAN, MING JEN; KUNG, YI JUNG; CHEN, SHU; SU, TIEN TSAI-
May-2011具有廣泛性抗木瓜輪點病毒特性的基因轉殖木瓜品系18-2-4之核酸分子及其檢測方法及應用桂齊恆; 閻啟泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 包慧俊; 鄭櫻慧; 范宗宸; 龔怡蓉; 陳述; 蘇天財; BAU, HUEY JIUNN; CHENG, YING HUEY; FAN, MING JEN; KUNG, YI JUNG; CHEN, SHU; SU, TIEN TSAI-
Jul-2008利用番茄斑萎病毒屬(Tospovirus)之RNA複製高保留性區域做轉基因至植物體中而具有抗番茄斑萎病毒屬病毒之方法與其應用桂齊恆; 閻啓泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 陳宗祺-
Jul-2012利用番茄斑萎病毒屬(Tospovirus)之RNA複製酶高保留性區域做轉基因至植物體中而具有抗番茄斑萎病毒屬病毒之方法與其應用桂齊恆; 閻啟泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 陳宗祺-
Aug-2011提供作物廣泛性抗病毒性狀之木瓜輪點病毒協同性蛋白酶基因轉殖載體及其應用桂齊恆; 閻啟泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 龔怡蓉; 王惠菁; 王馨蘭; KUNG, YI JUNG; WANG, HUI CHIN; WANG, SHIN LAN-
Aug-2011提供植物抗木瓜畸葉嵌紋病毒性狀的重組載體、方法及其應用桂齊恆; 閻啟泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 龔怡蓉; 余聰安; 黃瓊慧; 王惠菁; 王馨蘭; KUNG, YI JUNG; YU, TSONG ANN; HUANG, CHIUNG HUEI; WANG, HUI CHIN; WANG, SHIN LAN-
Aug-2011提供植物抗雙重抗木瓜輪點病毒及木瓜畸葉嵌紋病毒性狀的重組載體、方法及其應用桂齊恆; 閻啟泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 龔怡蓉; 余聰安; 黃瓊慧; 王惠菁; 王馨蘭; KUNG, YI JUNG; YU, TSONG ANN; HUANG, CHIUNG HUEI; WANG, HUI CHIN; WANG, SHIN LAN-
May-2010提供瓜類作物雙重病毒抗性之基因轉殖載體桂齊恆; 閻啟泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 吳惠雯-
Oct-2008鑑定番茄斑點萎凋病毒屬(Tospovirus桂齊恆; 閻啓泰; 葉錫東; YEH, SHYI DONG; 陳宗祺-