Browsing by Author Yu-Lin Huang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
DateTitleAuthor(s)File
2009Y型柱橋梁預鑄節塊局部支撐吊裝工法破壞模式探討及施工中自主檢查表研擬林宜清; Yi-Cing Lin; 宋文沛; 林政毅; Wen-Pei Sung; Jheng-Yi Lin; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 鄭俞睿; Jheng, Yu-Ruei-; 中興大學-
2010以超音波法評估混凝土之不同齡期強度黃玉麟; Yu-Lin Huang; 鄭家齊; 余志鵬; Chia-Chi cheng; Chih-Peng Yu; 林宜清; Yi-Ching Lin; 李承遠; Lee, Cheng-yuen; 中興大學-
2011利用水平位移反應量測混凝土版厚度鄭家齊; Chia-Chi Cheng; 童建樺; 黃玉麟; Jian-Hua Tong; Yu-Lin Huang; 林宜清; Yi-ching Lin; 黃小倫; Huang, Hsiao-Lun; 中興大學-
2008地下室封閉外牆對高層建物地下室柱軸力之影響詹次洚; 伍勝民; 林宜清; 紀人豪; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 陳冠行; Chen, Guan-Xing; 中興大學-
2011大跨徑鋼箱型梁全跨吊裝工法之自主檢查表研擬及破壞模式探討林宜清; Yi-Ching Lin; 詹次洚; Tzu-Chiang Chan; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 張志華; Chang, Chih-Hua; 中興大學-
2010支撐先進工法破壞模式探討及施工中自主檢查表研擬郭其珍; Chi-Jheng Guo; 詹次洚; Cih-Jiang Jhan; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 張助壽; Jhang, Jhu-Shou; 中興大學-
2012輕質混凝土圬工單元工程性質與製造技術之研究Yu-Lin Huang; 黃玉麟; Kuo-Chang Jane; Her-Yung Wang; 簡國璋; 王和源; 陳豪吉; How-Ji Chen; 范國晃; 中興大學-
2010輕質骨材混凝土預鑄牆接頭試體之耐火性能伍勝民; Sheng-Min Wu; 詹次洚; Cih-Jiang Jhan; 黃玉麟; Yu-Lin Huang; 游凱舜; You, Kai-Shun; 中興大學-
2012非連續剪力牆耐震能力初步探討黃玉麟; Yu-Lin Huang; 廖為忠; Wei-Jhong Liao; 張明添; Ming-Tian Chang; 粘頤誠; Nien, Yi-Chen; 中興大學-