Browsing by Author Yue-Lin Huang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
DateTitleAuthor(s)File
2011Validity and Modeling for the Displacement Dependent Semi-Active Hydraulic DamperMing-Hsiang Shih; 施明祥; Wen-Pei Sung; Tseng-Chin Li; Chih-Chao Chang; Yue-Lin Huang; Jin-Min Ueng; 宋文沛; 李增欽; 張志超; 黃玉麟; 翁駿民; 郭其珍; Cheer-Germ Go; 隋忠寰; Sui, Chung-Huan; 中興大學-
2005使用預力玻纖補強R.C.樑及圓形壓力構件之研究黃玉麟; Yue-Lin Huang; 洪建興; Hung, Chien-Hsing-
2012卜作嵐混凝土之微觀結構及強度預測黃玉麟; Yue-Lin Huang; 陳豪吉; 湯兆緯; 王和源; How-Ji Chen; Chao-Wei Tang; Her-Yung Wang; 顏聰; Tsong Yen; 鄭安順; Cheng, An-Shun; 中興大學-
2002台灣鋼管鷹架支撐能力改良方式之探討與建議黃玉麟; Yue-Lin Huang; 陳昭仁; chen, chao-jen-
2010同時添加飛灰爐石對高性能混凝土抗壓強度及脆裂韌性之影響林宜清; Yiching Lin; 伍勝民; Sheng-Min Wu; 黃玉麟; Yue-Lin Huang; 周俊儒; Chou, Chun-Ju; 中興大學-
2002施工架支撐能力探討黃玉麟; Yue-Lin Huang; 王仁昭; Wang, Ren-Jau-
1999歐式支撐架荷重能力研究黃玉麟; Yue-Lin Huang; 許尹馨; Hsu, Yin-Sing-
2011粒子群最佳化在結構穩定之應用分析黃玉麟; Yue-Lin Huang; 張志超; Zhi-Chao Jang; 郭其珍; Cheer-Germ Go; 黃建智; Huang, Jian-Zhi; 中興大學-
2012粒子群最佳化方法於連續系統振動資料之補遺模型Chih-Chao Chang; 張志超; Yue-Lin Huang; 黃玉麟; 郭其珍; Cheer-Germ Go; 王心怡; Wang, Hsin-Yi; 中興大學-
2005鋼筋輕質骨材混凝土牆之力學行為黃玉麟; Yue-Lin Huang; 陳俊釗; chen, jyun-jhao-
2006預力I型橋樑之破壞模式及施工中自動檢查方法黃玉麟; Yue-Lin Huang; 盧泰成; Lu, Tai-Cheng-
2011預力電桿的儲存、運輸和建桿之力學及規範探討林宜清; Y.Lin; 伍勝民; S. B Wu; 黃玉麟; Yue-Lin Huang; 鍾志成; Jhong, Jhih-Cheng; 中興大學-
2005類神經網路在混凝土配比設計之應用黃玉麟; Yue-Lin Huang; 李立渠; Li-Chiu, LI-
2000高淨空鋼管門型鷹架支撐現地監測系統黃玉麟; Yue-Lin Huang; 林朝琴-