Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-29 of 29 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)File
12009魏源<<老子本義>>析論劉錦賢; Jin-Xian Liu; 朱文光; Wen-Guang Zhu; 林文彬; Wen-Bin Lin; 林靜微; Lin, Gin-Wei; 中興大學-
22012老子思想「欲」之研究劉錦賢; 周安邦; 林文彬; 林振耀; Lim, Chin-Yeow; 中興大學-
32013《史記》中的黃老思想研究劉錦賢; Jin-Xian Liu; 呂光華; Guang-Hua Lu; 林文彬; Wen-Ping Lin; Yao, Po-Cheng; 姚柏丞; 中興大學
42013《列子》義理研究蔡纓勳; 周玟觀; 林文彬; 郭弘道; Guo, Hong-Dao; 中興大學-
52013台灣媽祖信仰與商人精神──以大甲、北港媽祖為研究中心林文彬; 李進益; 林登順; 張珣; 陳器文; Chi-Wen Chen; Huang, Dun-Hou; 黃敦厚; 中興大學-
62012莊子「物我一體」觀Kung-Hwa Lu; 呂光華; Wen-kuan Chou; 周玟觀; 林文彬; Wen-ping Lin; 柯雪華; Ko, Hsueh-Hua; 中興大學-
72012《道德經》對立觀念之研究呂光華; 黃麗頻; 林文彬; Hung, Sheng-Yu; 洪聖喻; 中興大學-
82012莊子「吾喪我」研究周玟觀; 黃麗頻; 林文彬; You, Fu-Sheng; 尤富生; 中興大學-
92013The metaphor of water in《Lao Tzu》劉錦賢; 朱文光; Wen-Ping Lin; 林文彬; 白曉儒; Pai, Hsiao-Ju; 中興大學-
102012A Scrutiny of the Connotation of "Tuan Zhuan" in Book of Changes江乾益; 洪然升; 林文彬; 王超英; Wang, Chao-Ying; 中興大學-
112012Research on Li Bing-Nan's &quot;Shiue Lu''s poems&quot; and his Buddhist hymns李建崑; 張清泉; 劉錦賢; 朱文光; WEN-PING LIN; 林文彬; 鄭雅芬; Cheng, Ya-Fen; 中興大學-
122012君仁臣賢的治國圖像:劉向《說苑》寓言研究林文彬; 許建崑; 林淑貞; Shu-Chen Lin; Lin , Chia-Chen; 林佳臻; 中興大學-
132011蒯因與公孫龍實有論之比較研究劉錦賢; 林文彬; 鄺芷人; 鄭維德; Zheng, Wei-De; 中興大學-
142009The metaphor of water in 「CHUANG ZI」呂光華; 林淑貞; 林文彬; 游幸惠; You, Shing-Huei; 中興大學-
152009泰州學派哲學路徑之研究林文彬; WEN-PIN LIN; 黃瑩暖; Ying-Nuan Huang; 劉錦賢; JIN-XIAN LIU; 陳盈吟; Chen, Ying-Yin; 中興大學-
162009王弼「無」思想之探究劉榮賢; 劉錦賢; 林文彬; 鄭介棻; Cheng, Chieh-Fen; 中興大學-
172007《莊子》內篇畸人之研究林淑貞; Shu-Zhen Lin; 李時銘; Shi-Ming Li; 林文彬; Wen-Bin Lin; 許嫚佳; Xu, Man-Jia; 中興大學-
182007宋明理學中「意」的概念之研究-以朱子、王陽明、劉蕺山為研究對象劉錦賢; Chin-Hsien Liu; 劉榮賢; 林文彬; Wen-Ping Lin; 王和群; Wang, Hu-Chung; 中興大學-
192007聶雙江思想析論林文彬; 王財貴; 劉錦賢; 周知本; Chou, Zhi Ben; 中興大學-
202007先秦形神思想研究─以道家為主劉榮賢; 劉錦賢; 林文彬; 黃美樺; Huang, May-Haw; 中興大學-
212007Zhuang-zi劉榮賢; 林文彬; 胡楚生; 宋愛華; SUNG, AI-HUA; 中興大學-
222009劉蕺山「主意」說到「大統會」思想之研究林文彬; Lin Wen-Bin; 林月惠; Lin Yue- Hui; 劉錦賢; Liu Jin-Xian; 楊錦璧; Yang, Jin-Bi; 中興大學-
232009王夫之《老子衍》義理研究胡楚生; 呂光華; 林文彬; 黃幸代; Huang, Hsin-Dai; 中興大學-
242010王船山現量說與現量詩學劉錦賢; 劉榮賢; 林文彬; 張至廷; Chang, Chih-ting; 中興大學-
252010臺灣當代居士佛教團體臺中蓮社之研究鄭志明; ZHI-MING ZHENG; 劉榮賢; 劉錦賢; 張清泉; 林文彬; Jung Hsien Liu; JIN-XIAN LIU; QING-QUAN ZHANG; WEN-BING LIN; 林文彬; WEN-BING LIN; 洪錦淳; Hong, Chin-Chun; 中興大學-
262010蕅益智旭「現前一念心」研究林文彬; 呂淑玲; 劉錦賢; 黃鴻文; Huang, Hong-Wen; 中興大學-
272011《楞嚴經》之身心變化及修行次第研究朱文光; 劉錦賢; 林文彬; Wen-Ping Lin; 洪志耀; Hung, Chih-Yao; 中興大學-
282011劉因思想及其在元初北方理學發展上的意義與定位高瑋謙; 林文彬; 劉錦賢; 吳佳樺; Wu, Chia-Hua; 中興大學-
292012絕地天通初探林文彬; 陳旻志; 陳器文; Chi-wen Chen; 湯國浚; Tang, Kuo-Chun; 中興大學-
Results 1-29 of 29 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next