Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-13 of 13 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)File
12008銀行風險承擔之研究黃炳文; Bing-Wen Hwang; 施麗玉; 王親仁; 李家銘; 葉春淵; 蔡碩昌; Lee-Yu Shih; Chin-Ren Wang; Jie-Min Lee; Chun-Yuan Ye; Shuo-Tsang Tsai; 黃琮琪; Tsorng-Chyi Hwang; 陳昇鴻; Chen, Sheng-Hong; 中興大學-
22008台灣自創品牌行動電話廠商品牌權益之研究劉祥熹; 陳郁蕙; 蕭仁傑; 黃炳文; 簡立賢; 葉春淵; 黃琮琪; 羅炳和; Lo, Bing-Ho; 中興大學-
32012文化遺產永續旅遊指標之研究:以泰國「大城歷史公園」為例黃炳文; Biing-Wen Huang; 劉健哲; 蔡建雄; 李家銘; Chien-Zer Liu; Jason Tsai; Jie-Min Lee; 黃琮琪; Tsorng-Chyi Hwang; 汪南鳳; Ngamsomsuke, Waraporn; 中興大學-
42009台灣壽險業信用評等模型之研究黃琮琪; Tsorng-Chyi Hwang; 施孟隆; 黃炳文; Biing-Wen Huang; 吳秉楠; Wu, Bing-Nan; 中興大學-
52010合併存續銀行教育訓練對經營績效之影響---以台灣D銀行為例黃炳文; 陳隆華; 黃琮琪; 胡嘉純; Hu, Chia-Chun; 中興大學-
62008權值股股價與加權股價指數關係之分析黃炳文; 劉祥熹; 黃琮琪; 楊怡興; Yang, I-Hsing; 中興大學-
72008被動式管理指數型基金績效分析劉祥熹; 黃炳文; 黃琮琪; 陳柏君; Chen, Po-Chun; 中興大學-
82010旅遊消費模型之估計陳吉仲; 黃炳文; 劉健哲; 李家銘; 張瑞娟; 黃琮琪; 王惠正; Wang, Hui-Cheng; 中興大學-
92007農場經營管理診斷之研究–新社鄉香菇農場之案例黃炳文; 劉祥熹; 黃琮琪; 蘇昺仁; Su, Ping-Ren; 中興大學-
102012旅遊需求的風險管理之研究:以日月潭爲例黃炳文; Biing-Wen Huang; 劉健哲; 蔡建雄; 葉春淵; Chien-Zer Liu; Chien-hsiung Tsai; Chun-Yune Yeh; 黃琮琪; Tsorng-Chyi Hwang; 陳孟谷; Chen, Meng-Gu; 中興大學-
112011國小學童液態乳品選擇之影響因素研究黃琮琪; Tsorng-Chyi Hwang; 彭克仲; Ke-Chung Peng; 黃炳文; Biing-Wen Huang; 陳力雋; Chen, Li-Jyun; 中興大學-
122012鄉村旅遊品質偏好之研究-以南投縣為例黃炳文; Biing-Wen Huang; 劉健哲; 蔡建雄; 葉春淵; Chien-Zer Liu; Chien-hsiung Tsai; Chun-Yune Yeh; 黃琮琪; Tsorng-Chyi Hwang; 黃啟瑞; Huang, Chi-Jui; 中興大學-
132012特定公共設施對住宅價格的影響-以台中市南屯區為例黃炳文; 葉春淵; 黃琮琪; 曾佳琪; Tseng, Jia-Chi; 中興大學-
Results 1-13 of 13 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next