Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-11 of 11 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)File
1Oct-2010有機電激發光二極體元件之藍光材料及其製造方法蔡坤財; 李世章; 鄭如忠; JENG, RUJONG; 郭文章; 林鑫磊; 陳興達; 李榮和; KUO, WENJANG; LIN, SHINLEI; CHEN, SHINGDA; LEE, RONG HO-
2Jan-2010新穎磷系雙酚及其衍生物之製造方法蔡坤財; 李世章; 林慶炫; LIN, CHINGHSUAN; 張家瑋; 林宗立; 黃坤源; 杜安邦; 蘇芳賢; CHANG, CHIAWEI; LIN, TSUNGLI; HUANG, KUENYUAN; TU, ANPANG; SU, FANGHSIEN-
3Jul-2010MANUFACTURE OF LOW-DIELECTRIC MATERIALS AND DERIVATIVES蔡坤財; 李世章; LIN, CHINGHSUAN; 林慶炫; CHANG, SHENGLUNG; 張勝隆-
4Mar-2010直流電壓轉換器蔡坤財; 李世章; 汪芳興; WANG, FANGHSING; 張廷宇; CHANG, TINGYU-
5Jul-2010電壓位準轉換裝置蔡坤財; 李世章; 汪芳興; WANG, FANGHSING; 陳彥廷; CHEN, YENTING-
6May-2010防蚊蟲叮咬之布料結構蔡坤財; 李世章; 杜武俊; TU, WUCHUN; 廖癸閔; 謝伯岳; 劉麗菁; LIAO, KUEIMIN; HSIEH, POYUEH; LIU, LIJING-
7Dec-2010軟性電子材料表面金屬化之方法蔡坤財; 李世章; 竇維平; DOW, WEI PING; 廖國良; 陳信文; LIAO, GUOLIANG; CHEN, SHINNWEN-
8Feb-2010具有溫度補償之電流源電路蔡坤財; 李世章; 汪芳興; WANG, FANGHSING; 林恆正; LIN, HENGCHENG-
9Jun-2010以產業回收之二氧化碳製備鎂合金表面抗腐蝕結構之方法蔡坤財; 李世章; 汪俊延; UAN, JUNYEN; 林俊凱; LIN, JUNKAI-
10Jul-2010調節聖約翰草生長之方法蔡坤財; 李世章; 鄧資新; DENG, TZUSHING; 張家綸; 陳聯泰; CHANG, JIALUN; CHEN, LIEN TAI-
11Dec-2010外型相似之蚜蟲的鑑定方法蔡坤財; 李世章; 郭美華; KUO, MEI HWA; 吳雅婷; 劉威廷; 陳佳郁; 陸維濃; WU, YATING; LIU, WEITING; CHEN, CHIAYU; LU, WEINUNG-
Results 1-11 of 11 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next

Discover

By people