Browsing by Author 吳約西


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 2 to 8 of 8 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-不同密度海岸防風林消滅風力效果之風洞試驗江永哲; Yung-Cheh Chiang; 吳約西; Iue-Shi Wu-
-人類與汙染吳約西
-分段式防風林損耗能量(風力)之風洞試驗江永哲; Yung-Cheh Chiang; 吳約西; Iue-Shi Wu-
-工業廢水問題之探討吳約西
-海岸防風林消減風力之探討吳約西; Wu, Yue-Xi-
-漫談海岸風蝕控制及防風林之功效吳約西
-集水區水文模式參數敏感度分析方法吳約西; Yueh-His Wu; 陳樹群; Su-Chin Chen-