Browsing by Author 彭心燕


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 2 to 5 of 5 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-崩塌地植生復育適用評估因子之分析研究陳志豪; 鄭旭涵; 彭心燕; 林信輝
-水庫濱水帶不同植群土壤沖蝕量調查分析─以明湖水庫為例Hsin-Yen Peng; 彭心燕; Hsi-Jung Wu; Shin-Hwei Lin; 吳錫融; 林信輝
-水庫濱水帶植生結構與環境變化之研究:以明湖水庫為例彭心燕; 林信輝
-羅茲草與賽芻豆覆蓋地區植生入侵演替機制之研究彭心燕; 林信輝; 吳振發; 賴暌翔