Browsing by Author 林盈宏

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-利用RAPD與AFLP的技術篩選西瓜抗蔓割病之分子標記林盈宏; Lin, Ying-Hong-
-微生物源製劑的發展與應用林盈宏; 陳和緯; 張碧芳
-熱處理木材之性質林曉洪; 林盈宏
-用於檢測西瓜蔓割病菌之引子、方法及套組張碧芳; CHANG, PI FANG; 林盈宏; 張景宜; 陳甘澍; 黃振文; LIN, YING HONG; CHANG, JING YI; CHEN, KAN SHU; HUANG, JENN WEN-
-用於檢測香蕉黃葉病菌之引子、方法及套組張碧芳; CHANG, PI FANG LINDA; 林盈宏; 張景宜; 黃振文; LIN, YING HONG; CHANG, JING YI; HUANG, JENN WEN-
-香蕉黃葉病菌生理小種第四型與西瓜蔓割病菌兩大重要病原菌之分子檢測技術研發林盈宏; Lin, Ying-Hong-