Browsing by Author 洪耀明


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 21 to 25 of 25 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-滯洪池設計之圖解法陳正炎; 洪耀明-
-煙囪式出流口滯洪壩流量公式之實驗研究陳正炎; 洪耀明; 黃宏信-
-遙測與地理資訊系統在運動波洪水演算上之應用洪耀明; HONG, YAO-MING-
-雙出流口式滯洪壩滯洪水理特性之研究Yao-Ming Hong; 洪耀明; Jen-Yan Chen; 陳正炎-
-電腦輔助設計在坡地開發上之應用Yao-Ming Houng; 洪耀明