Browsing by Author 謝創宇

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-具有高熱傳導率的發光晶片裝置洪瑞華; HORNG, RAY HUA; 武東星; 黃少華; 謝創宇; 林朝坤; WUU, DONG SING; HUANG, SHAO HUA; HSIEH, CHUANG YU; LIN, CHAO-KUN-
-具雙面粗化及高反射鏡面基板之高效率氮化鎵發光二極體之研製謝創宇; Hsieh, Chuang-Yu-
-高光取出率的發光二極體晶片及其製造方法洪瑞華; HORNG, RAY HUA; 武東星; 黃少華; 謝創宇; 林朝坤; WUU, DONG SING; HUANG, SHAO HUA; HSIEH, CHUANG YU; LIN, CHAO-KUN-