Browsing by Author 賴建宏

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-AISI 304不銹鋼在不同頻率下震動銲接之研究賴建宏; Lai, Chien-Hong-
-AISI 304不�袗�在不同頻率下震動銲接之研究賴建宏; Lai, Chien-Hong-
-共振消除殘留應力系統及其方法吳威德; 賴建宏-
-大型非球面鋁材反射鏡之研製賴建宏; Lai, Chien-Hung-
-菘藍不定芽體誘導與植株再生之研究賴建宏; 胡澤寬-
-菘藍無性繁殖之研究賴建宏; Lai, Chien-Hung-