Browsing by Author 鄧俞君

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-雞傳染性鼻炎重組次單位疫苗張伯俊; CHANG, POA CHUN; 謝快樂; 沈瑞鴻; 吳靜如; 吳宜儒; 鄧俞君; 陳秉誼; SHIEH, HAPPY K.; SHIEN, JUI HUNG; WU, JIN RU; WU, YI RU; DENG, YU JIUN; CHEN, PING YI-
-馬立克病毒的複製動力學與台灣疫苗效力之評估鄧俞君; Deng, Yu-Jiun-