Browsing by Author Chin-I Lin

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Study on the Rainfall Spatial DistributionChin-I Lin; 林親義; Hsin-Hsiung Chen; 陳信雄-
-地滑地安全係數值之機率分析探討─以台中大坑濁水巷地滑地為例林親義; Kuan-Ming Wan; 萬昆明; Chin-I Lin-
-扶臂式防沙埧設計簡介與探討林親義; Chin-I Lin
-濁水巷地滑地穩定性之探討Fan-Chieh Yu; 游繁結; Chin-I Lin; Kuan-Ming Wan; 林親義; 萬昆明-
-石門水庫集水區降雨量時間分布特性之研究林親義; Chin-I Lin; 陳信雄; Hsin-Hsiung Chen-
-降雨量之時間分布研究林親義; Chin-I Lin; 陳信雄; Hsin-Hsiung Chen-