Browsing by Author Junn-Fu Hsieh

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-應用低成本定時閃光攝影法以探討水滴撞擊植物葉片表面之現象Hsiao-Yu Tang; 張文昭; Niann-Tai Chang; Junn-Fu Hsieh; Chia-Chun Wu; Wen-Jaur Chang; 謝俊夫; 吳嘉俊; 張念台; 湯曉虞-
-應用於水滴撞擊與飛濺現象研究之低成本高速攝影法謝俊夫; Wen-Jaur Chang; 張文昭; Junn-Fu Hsieh-