Browsing by Author TZEN, TZE CHENG

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-作為Na^+/K^+-ATP抑制劑的丹酚酸B鹽的用途靳子蓉; JINN, TZYYRONG; 陳怡菁; 曾志正; 陳志明; CHEN, YI CHING; TZEN, TZE CHENG; CHEN, BALANCE CHIH MING-
-基於油體之蛋白質固定姜中人; CHIANG, CHUNG JEN; 陳鴻震; 趙雲鵬; 曾志正; CHEN, HUNG CHEN; CHAO, YUN PENG; TZEN, TZE CHENG-