Browsing by Author YANG, CHUNG YAO

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-可變焦透鏡模組之製造方法楊錫杭; YANG, CHUNG YAO; 楊中堯; 張家華; 葉茂勳; HWUA CHYIA, CHANG; YEH, MAU SHIUN-
-微型可變焦透鏡之系統及其製法楊錫杭; YANG, HSIHARNG; 楊中堯; 丁群修; 張家華; YANG, CHUNG YAO; TING, CHUN HSIU; CHANG, CHIA HUA-