Browsing by Author YU, CHUNG CHYI

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-微波輔助萃取微藻油脂方法及其應用尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 鄭政峰; 黃永勝; 黃振文; 鄭一鳴; 馬聿安; 陳峻榮; 陳志瑋; 呂信賢; CHEN, JIUNN MING; JEN, JEN FON; HUANG, YUNG SHENG; HUANG, JENN WEN; JHENG, YI MING; MA, YU AN; CHEN, JYUN RONG; CHEN, CHIH WEI; LU, HSIN HSIEN-
-微波輔助萃取微藻油脂系統尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 鄭政峰; 黃永勝; 黃振文; 鄭一鳴; 馬聿安; 陳峻榮; 陳志瑋; 呂信賢; CHEN, JIUNN MING; JEN, JEN FON; HUANG, YUNG SHENG; HUANG, JENN WEN; JHENG, YI MING; MA, YU AN; CHEN, JYUN RONG; CHEN, CHIH WEI; LU, HSIN HSIEN-
-楊桃採後分級管理作業系統王豊政; WANG, FENG JEHNG; 尤瓊琦; 陳俊明; 沈和成; YU, CHUNG CHYI; CHEN, JIUNN MING; SHEN, HO CHEN-
-連續餌料供應水產之循環水養殖系統及其方法尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 劉俊宏; 許憲銘; 林文隆; 聞元輝-
-雙流向雙螺旋攪拌翼生物反應系統尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 聞元輝; 許憲銘; 劉俊宏; 林文隆-
-養殖廢水之處理方法及其裝置尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 林文隆; 許憲銘; 劉俊宏; 聞元輝-
-香瓜選別分級機尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 王豐政; 張國華; CHEN, JIUNN MING; WANG, FENG JEHNG-
-黃豆油萃取方法及其裝置尤瓊琦; YU, CHUNG CHYI; 陳俊明; 鄭政峯; 黃永勝; 黃振文; 黃天洋; 鄭一鳴; 馬聿安; 陳峻榮; 陳志瑋; CHEN, JIUNN MING; JEN, JEN FON; HUANG, YUNG SHENG; HUANG, JENN WEN; HUANG, TIEN YANG; JHENG, YI MING; MA, YU AN; CHEN, JYUN RONG; CHEN, CHIH WEI-