Browsing by Author Yeh, Chen-Yu

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Cosensitization of Structurally Simple Porphyrin and Anthracene-Based Dye for Dye-Sensitized Solar CellsReddy, Kamani Sudhir K; Chen, Yen-Chiao; Wu, Chih-Chung; Hsu, Chia-Wei; Chang, Ya-Ching; Chen, Chih-Ming; Yeh, Chen-Yu; 葉鎮宇
-Electrochemical regulation of microbial growth on disposable screen printed carbon electrodesWu, Hui-Ping; Ou, Zih-Wei; Pan, Tsung-Yu; Lan, Chi-Ming; Huang, Wei-Kai; Lee, Hsuan-Wei; Reddy, N.Masi; Chen, Chien-Tien; Chao, Wei-Shan; Yeh, Chen-Yu; Diau, Eric Wei-Guang-
-Electronically coupled porphyrin-arene dyads for dye-sensitized solar cellsLee, Cheng-Wei; Lu, Hsueh-Pei; Reddy, Nagannagari Masi; Lee, Hsuan-Wei; Diau, Eric Wei-Guang; Yeh, Chen-Yu-
-Influence of Phenylethynylene of Push-Pull Zinc Porphyrins on the Photovoltaic PerformanceChou, Hsien-Hsin; Reddy, Kamani Sudhir K; Wu, Hui-Ping; Guo, Bo-Cheng; Lee, Hsuan-Wei; Diau, Eric Wei-Guang; Hsu, Chao-Ping; Yeh, Chen-Yu; 周憲辛
-Molecular engineering of cocktail co-sensitization for efficient panchromatic porphyrin-sensitized solar cellsWu, Hui-Ping; Ou, Zih-Wei; Pan, Tsung-Yu; Lan, Chi-Ming; Huang, Wei-Kai; Lee, Hsuan-Wei; Reddy, N.Masi; Chen, Chien-Tien; Chao, Wei-Shan; Yeh, Chen-Yu; Diau, Eric Wei-Guang-
-Molecular Engineering of Push-Pull Porphyrin Dyes for Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells: The Role of Benzene SpacersYella, Aswani; Mai, Chi-Lun; Zakeeruddin, Shaik M.; Chang, Shu-Nung; Hsieh, Chi-Hung; Yeh, Chen-Yu; Grätzel, Michael-
-Multiwalled Carbon Nanotube@Reduced Graphene Oxide Nanoribbon as the Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar CellsYeh, Min-Hsin; Lin, Lu-Yin; Sun, Chia-Liang; Leu, Yow-An; Tsai, Jin-Ting; Yeh, Chen-Yu; Vittal, R.; Ho, Kuo-Chuan-
-Novel Zinc Porphyrin Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells: Synthesis and Spectral, Electrochemical, and Photovoltaic PropertiesLee, Cheng-Wei; Lu, Hsueh-Pei; Lan, Chi-Ming; Huang, Yi-Lin; Liang, You-Ren; Yen, Wei-Nan; Liu, Yen-Chun; Lin, You-Shiang; Diau, Eric Wei-Guang; Yeh, Chen-Yu-
-Porphyrin-Sensitized Solar Cells with Cobalt (II/III)-Based Redox Electrolyte Exceed 12 Percent EfficiencyYella, Aswani; Lee, Hsuan-Wei; Tsao, Hoi Nok; Yi, Chenyi; Chandiran, Aravind Kumar; Nazeeruddin, Md.Khaja; Diau, Eric Wei-Guang; Yeh, Chen-Yu; Zakeeruddin, Shaik M; Grtzel, Michael-
-Porphyrin-Sensitized Solar Cells with Cobalt (II/III)–Based Redox Electrolyte Exceed 12 Percent EfficiencyYella, Aswani; Lee, Hsuan-Wei; Tsao, Hoi Nok; Yi, Chenyi; Chandiran, Aravind Kumar; Nazeeruddin, Md.Khaja; Diau, Eric Wei-Guang; Yeh, Chen-Yu; Zakeeruddin, Shaik M; Gr�tzel, Michael-
-Synthesis and Characterization of Novel β-Bis( N, N-diarylamino)-Substituted Porphyrin for Dye-Sensitized Solar Cells under 1 sun and Dim Light ConditionsReddy, Kamani Sudhir K; Liu, Yu-Chieh; Chou, Hsien-Hsin; Kala, Kannankutty; Wei, Tzu-Chien; Yeh, Chen-Yu; 葉鎮宇
-韓美同盟內聚力之研究-以Patricia Weitsman同盟內聚力觀點 (1998年-2009年)葉宸羽; Yeh, Chen-Yu-
-韓美同盟內聚力之研究-以Patricia Weitsman同盟內聚力觀點 (1998年-2009年)葉宸羽; Yeh, Chen-Yu-