Browsing by Author 劉恒睿

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Flexible Heteroepitaxy of CoFe2O4/Muscovite Bimorph with Large MagnetostrictionLiu, Heng-Jui; Wang, Chih-Kuo; Su, Dong; Amrillah, Tahta; Hsieh, Ying-Hui; Wu, Kun-Hong; Chen, Yi-Chun; Juang, Jenh-Yih; Eng, Lukas M; Jen, Shien-Uang; Chu, Ying-Hao; 劉恒睿
-Giant Photoresponse in Quantized SrRuO3 Monolayer at Oxide InterfacesHeng-Jui Liu; 劉恒睿; Jing-Ching Wang; Deok-Yong Cho; Kang-Ting Ho; Jheng-Cyuan Lin; Bo-Chao Huang; Yue-Wen Fang; Yuan-Min Zhu; Qian Zhan; Lin Xie; Xiao-Qing Pan; Ya-Ping Chiu; Chun-Gang Duan; Jr-Hau He; Ying-Hao Chu
-探討Ru摻雜之SrTiO3奈米粒子的能帶結構與其產氫應用潛力林立人; Li-Ren Lin
-探討Ru摻雜之SrTiO3奈米粒子的能帶結構與其產氫應用潛力林立人; Li-Ren Lin