Browsing by Author 卓岳正

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以可再生吸附劑產製高回收率之藻類玉米黃素保眼原料CHANG, CHIEH MING; 張傑明; CHO, YUEH CHENG; HONG, SIANG EN; HSU, SHIH LAN; WANG, KAO CHUNG; 卓岳正; 洪祥恩; 徐士蘭; 王國忠-
-超臨界流體抗溶沉澱製備管柱分劃的擬球藻玉米黃素卓岳正