Browsing by Author 張文昭

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-坡地檳榔園試區水土流失量第一年成果初步探討吳輝龍; Huei-Long Wu; 張文昭; 黃俊德; Wen-Jaur Chang; C.T. Huang-
-應用低成本定時閃光攝影法以探討水滴撞擊植物葉片表面之現象Hsiao-Yu Tang; 張文昭; Niann-Tai Chang; Junn-Fu Hsieh; Chia-Chun Wu; Wen-Jaur Chang; 謝俊夫; 吳嘉俊; 張念台; 湯曉虞-
-應用於水滴撞擊與飛濺現象研究之低成本高速攝影法謝俊夫; Wen-Jaur Chang; 張文昭; Junn-Fu Hsieh-
-檳榔樹冠對降雨沖蝕能量之影響吳輝龍; Huei-Long Wu; 張文昭; 吳嘉俊; 徐森雄; Chia-Chun Wu; Wen-Jaur Chang; Sen-Hsiung Hsu-