Browsing by Author 張禮斌

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-具有生物活性的玉米黃素棕櫚酸酯的結晶純化方法張傑明; CHANG, CHIEH MING; 廖炳創; 張禮斌; 洪堃祐; LIAU, BING CHUNG; CHANG, LI PIN; HONG, KUN YO-
-管柱層析與抗溶結晶純化枸杞玉米黃素棕櫚酸酯及對視網膜上皮色素細胞株增生作用張禮斌-
-薄型金屬空氣電池組薛富盛; 趙文愷; 張禮斌; 周志誠-
-高含量擬球藻玉米黃素抗氧化保健原料製備方法CHANG, CHIEH MING; 張傑明; LIAU, BING CHUNG; SHEN, CHUN TING; HSU, SHIH LAN; WANG, KAO CHUNG; LI, YU CHUN; CHANG, LI PIN; 廖炳創; 沈俊廷; 徐士蘭; 王國忠; 李郁君; 張禮斌-