Browsing by Author 方怡丹

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-園馥 第28期黃敏展; 范念慈; 歐聖榮; 詹雅玲; 何俊剛; 鄒瑋倫; 園馥編輯組; 方怡丹; 謝春馨; 大赧; 林幸怡; 林正蔭; 郭哲修
-根溫處理對水耕萵苣生理之影響方怡丹; Fang, Yi-Dan-
-溺牆方怡丹
-甜椒生產體系改進之研究方怡丹; Fang, Yi-Tan-
-立體式栽培對改進甜椒生產模式之研究方怡丹; 宋妤; 張武男; 曾夢蛟-
-茄科作物立體化栽培宋妤; 方怡丹; 施驊倫; 劉程煒; 張武男