Browsing by Author 李澄鈴

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-亮點改善之複合式入光結構導光板光學設計與模擬孫豪辰; Sun, Hao-Chen-
-可變焦式紫外光固化系統之光學設計與開發陳孟詮; Chen, Meng-Chuan-
-多方位角全功能光譜分析儀之設計與開發莊佳蓉; Chuang, Chia-Rong-
-太陽能電池集光板之次波長微結構研究王俊融; Wang, Chun-Jung-
-快速分析光譜影像儀設計與開發徐訓慶; Hsu, Hsun-Ching-
-新型色散式太陽能電池集光器之設計與模擬王慶文; Wang, Ching Wen-
-新型薄膜電晶體雷射自動修補機光學設計黃三豪; Huang, San-Hao-
-輝度可自動調整之智慧型顯示器陳鑾英; Chen, Luan-Ying-