Browsing by Author 李郁君

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-影響稻農參與稻作直接給付方案意願之分析李郁君; Yu-Jyun Li
-高含量擬球藻玉米黃素抗氧化保健原料製備方法CHANG, CHIEH MING; 張傑明; LIAU, BING CHUNG; SHEN, CHUN TING; HSU, SHIH LAN; WANG, KAO CHUNG; LI, YU CHUN; CHANG, LI PIN; 廖炳創; 沈俊廷; 徐士蘭; 王國忠; 李郁君; 張禮斌-