Browsing by Author 李鏐

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-環境綠化之研究陳明義; 方榮坤; 黃隆明; 廖天賜; 李鏐; 陳清義; 林正宏; 許博行; 李建邦; 張峻德; 林文鎮-
-紅土台地邊坡植生方法研究陳振盛; Yih Kuang Liao; 蘇錦松; 李鏐; 廖一光; 林啟文; Cheng-Sheng Chen; Jin-Song Su; Lieo Lee; Chi-Wung Lin-
-臺灣鹽生地禾草變異性之研究李鏐; Li, Lieu-
-藥劑除草影響坡地水土保持覆蓋植物之研究 (III)陳明義; 李貽華; 李鏐-