Browsing by Author 林柏村

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-3-巰基-1-丙磺酸鹽自組裝單層膜修飾奈米孔洞金電極應用於低電位沉積陽極剝除法對銅進行靈敏的電化學偵測林柏村; Lin, Bo-Tsuen-
-中國家族企業盈餘管理之實證研究Bo-Cun Lin; 林柏村
-刀庫傳動鏈條研究黃永勝; Huang, Yung-Sheng-
-單軸進給平台定位精度之最佳組裝參數研究蕭瑜佐; Hsiao, Yu-Tso-
-壓電式發電裝置研究彭泰龍; peng, tai-long-
-手機外殼勾合強度研究林致孝; Lin, Chih-Hsiao-
-新型自行車鏈條運動分析研究蔡翼鴻; Tsai, Yi-Hung-
-自行車球銷鏈條模擬分析研究陳瑩珊; Chen, Ying-Shan-
-金屬複合板材沖剪特性研究梁旭民; Liang, Shyu-Min-
-鐵皮剪刀刃形狀研究陳弘霖; Chen, Hong-Lin-
-飛機維修保養資訊系統研究黃嘉南; Huang, Jan-Nan-