Browsing by Author 沈翰祖

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-基因改造玉米共存模式之研究郭寶錚; 謝光照; 陳烈夫; 沈翰祖-
-基因轉殖作物花粉飄散數學模式之研究郭寶錚; 陳烈夫; 沈翰祖-
-種苗研究團隊-基因改造玉米共存模式之研究(Ⅱ)郭寶錚; 謝光照; 沈翰祖-
-葉綠體導引訊息應用在農桿菌法共同基因轉移到甘藍之研究Han-Tzu Shen; 曾夢蛟; Menq-Jiau Tseng; 沈翰祖
-農桿菌法共同轉移基因到甘藍之研究沈翰祖; Shen, Han-Tzu-
-農桿菌法共同轉移基因到甘藍之研究沈翰祖; Han-Tzu Shen; 曾夢蛟; Menq-Jiau Tseng