Browsing by Author 王惠民

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-36H: A Novel Potent Inhibitor for AntimelanogenesisLin, Li-Ching; Chen, Chung-Yi; Kuo, Chia-Hung; Lin, Yun-Sheng; Hwang, Byeong Hee; Wang, Tina Kaiting; Kuo, Yueh-Hsiung; Wang, Hui-Min David; 王惠民
-Antioxidative and Antimelanoma Effects of Various Tea Extracts via a Green Extraction MethodYihui Chen; Jyun-Yin Huang; Yichi Lin; I-Fan Lin; Yi-Ru Lu; Li-Heng Liu; Hui-Min David Wang; 王惠民
-Platelet-Rich Plasma Injection in Burn Scar Areas Alleviates Neuropathic Scar PainHuang, Shu-Hung; Wu, Sheng-Hua; Lee, Su-Shin; Lin, Yun-Nan; Chai, Chee-Yin; Lai, Chung-Sheng; Wang, Hui-Min David; 王惠民-
-Silencing Stem Cell Factor Gene in Fibroblasts to Regulate Paracrine Factor Productions and Enhance c-Kit Expression in Melanocytes on MelanogenesisLi, Pin-Hui; Liu, Li-Heng; Chang, Cheng-Chung; Gao, Rong; Leung, Chung-Hang; Ma, Dik-Lung; David Wang, Hui-Min; 王惠民
-Two New Phenylalkanoids from the Rhizomes of Zingiber officinaleH. M. Wang; 王惠民; C. L. Kao; W. J. Li; H. T. Li; C. Y. Chen-
-蘭嶼肉桂的 Isokotomolide A 和 Secokotomolide A 誘導黑色素瘤細胞自噬和凋亡並抑制體內和體外轉移黃俊穎; Jyun-Ying Huang