Browsing by Author 王雅玲

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-含有單一不可靠修理人員的多個休假機器修理問題之最佳化王雅玲; Wang, Ya-Ling-
-有限容量M/M/2排隊系統在(0,Q,N,M)-方策之最佳控制王雅玲; Wang, Ya Ling-
-高鹽環境造成冰花蛋白質圖譜變化及相關蛋白質身份鑑定王雅玲; Wang, Ya-Ling-