Browsing by Author 葉德銘

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-台灣原生燈籠草屬物種開花生理、種間雜交 與ISSR 分子標誌分析之研究黃倉海; Huang, Chang-Hai-
-歐盟植物品種權案件之受理、審查及品種權利保護措施之研究郭寶錚; 葉德銘-
-球根花卉育種與種球繁殖許圳塗; 李哖; 葉德銘; 王才義; 陳文輝; 楊孌; 黃達雄; 沈再木; 黃光亮; 沈榮壽; 杜柏勳-
-芭菲爾鞋蘭之微體繁殖黃慧宜; Huang, Hui-I-
-重瓣長壽花之雜交育種鄭怡婷; Cheng, Yi-Ting-