Browsing by Author 蔡兆胤

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-花卉設施栽培精準管理與生產歷程制度建立陳加忠; 沈德欽; 謝清祿; 許凱雄; 翁郁凱; 蔡兆胤-
-(農業機械學刊第14卷第1期,p033-p047)砷化銦鎵多通道檢波器水果檢測系統之研製蔡兆胤; 謝俊夫; 盛中德
-農產品品質履歷追溯資訊系統HSIEH, KUANG WEN; 謝廣文; LIAO, CHEN WEI; LIN, CHUN HAO; CHEN, SUMING; TSAI, CHAO YIN; YANG, I CHANG; CHEN, YU LIANG; CHUANG, YUNG KUN; 廖晟瑋; 林君豪; 陳世銘; 蔡兆胤; 楊宜璋; 陳毓良; 莊永坤-
-近紅外線連續式線上水果檢測系統之開發研究蔡兆胤; Tsai, Chao-Yin-