Browsing by Author 褚思穎

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-坡地水流動力分析之研究陳右錚; You-Cheng Chen; 褚思穎; 謝平城; Szu-Ying Chu; Ping-Cheng Hsieh
-後龍溪流域逕流係數與逕流曲線值之研究謝平城; Ping-Cheng Hsieh; 褚思穎; Szu-Ying Chu
-漫地流之紊流流況解析林昭儀; 褚思穎; 謝平城
-草溝實驗及設計之研究謝平城; 林羿丞; 褚思穎; 許煜聖
-逕流係數與SCS曲線值關係之研究Chu, Szu-Ying; 褚思穎-
-逕流係數與逕流曲線值及坡度關係之研究褚思穎; Szu-Ying Chu; 林俐玲; 謝平城; Ping-Cheng Hsieh; Li-Ling Lin