Browsing by Author 邱金治

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-排球之負荷強度及訓練原則分析邱金治; 林則旻; 余清芳; Chin-Chih Chiou; Tse-Min Lin; Ching-Fang Yu
-發球失誤對排球比賽之影響-以企業10年甲級男子排球聯賽為例邱金治; 畢經隆; Chin-Chih Chiou; Ching-Lung Pi