Browsing by Author 鄭富書

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-以改良式三軸儀器探討卵礫石土之剪脹行為林耀隆; Lin, Yao-Lung-
-地下開挖與維生系統:總計畫顏聰; 林炳森; 黃安斌; 鄭富書; 壽克堅; 呂良正; 張嘉祥; 倪勝火; 田堯彰-
-松鶴地區土石流災害歷史之探討王景平; Ching-Ping Wang; 林銘郎; 鄭富書; 游明芳; 周坤賢; Ming-Lang Lin; Fu-Su Jeng; Ming-Fang You; Kelvin K. S. Chou
-過壓密比對未飽和紅土抗剪強度之影響薛凱鐘; Hsieh, Kuai-Chung-