Browsing by Author 陳姿文

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-乳化液作為土壤、地下水、底泥及其他環境介質之整治用劑張書奇; CHANG, SHU CHI; 林上傑; 陳姿文; 游雨涵; 林耀東; LIN, SHANG JIE; CHEN, TZU WEN; YU, YU HAN; LIN, YAO TUNG-
-奈米乳化液於地下水層中傳輸研究陳姿文; Chen, Tzu-Wen-