Browsing by Author 陳金榜

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Xanthomonas 植物致病性基因HrpG、HrpB5及XC3070 的表現與結晶研究林宏瑋; Lin, Hung-Wei-
-以次臨界水解與超臨界醇解製備生質柴油CHANG, CHIEH MING; 張傑明; CHEN, CHING HUNG; CHEN, WEI HENG; CHEN, CHIN PANG; WANG, SHENG DI; SUN, CHUAN CHIA; 陳慶鴻; 陳威衡; 陳金榜; 王森地; 孫傳家-
-以超臨界二氧化碳萃取程序產製蔴瘋種籽油CHANG, CHIEH MING; 張傑明; CHEN, WEI HENG; CHEN, CHING HUNG; CHEN, CHIN PANG; WANG, SHENG DI; SUN, CHUAN CHIA; 陳威衡; 陳慶鴻; 陳金榜; 王森地; 孫傳家-
-以超臨界流體萃取與醇解無殼蔴瘋種籽產製生質柴油張傑明; CHANG, CHIEH MING; 陳慶鴻; 陳威衡; 孫傳家; 陳金榜; 王森地; CHEN, CHING HUNG; CHEN, WEI HENG; SUN, CHUAN CHIA; CHEN, CHIN PANG; WANG, SHENG DI-
-利用 NMR及X-ray 繞射技術研究Xanthomonas campestris 表達的蛋白結構郭威廷; Kuo, Wei-Ting-
-奈瑟氏腦膜炎雙球菌之膜蛋白Ag473不同長度重複串聯序列(EAVTEAK)的結構特性分析Kao, Yi-Fen; 高亦芬-
-烯雙炔抗腫瘤抗生素新抑癌素中管控及啟動生色團釋放的機理研究何瑞; Hariharan, Parameswaran-