Browsing by Author 黃明仕

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-保溫裝置盛中德; 黃明仕; 陳韋誠-
-多功能超音波水果清洗系統盛中德; 黃裕益; 黃明仕; 陳韋誠-
-太陽能乾燥裝置盛中德; 黃明仕; 林佳欣-
-斃死畜禽快速處理機盛中德; 黃明仕; 吳浩銘-
-病蟲害生物防治設備之開發阮助明; 盛中德; 章加寶; 黃明仕-
-稻穀取樣器謝廣文; HSIEH, KUANG WEN; 黃明仕; 陳俊宇; HUANG, MING SHIH; CHEN, JIUN YU-
-腦立體定位手術頭部固定輔助器邱尚明; CHIOU, SHANG MING; 林俊良; 黃明仕; LIN, CHUN LIANG; HUANG, MING SHIH-
-自動化禽類種蛋記錄標示系統謝廣文; HEIEH, KUANG WEN; 盛中德; 陳志峰; 李淵百; 黃明仕; SHENG, CHUNG TEH; CHEN, CHIH FENG; LEE, YEN PAI; HUANG, MING SHIH-
-自動化種雞集蛋記錄標示系統謝廣文; HEIEH, KUANG WEN; 盛中德; 陳志峰; 李淵百; 黃明仕; 陳永儒; 林淳楠; SHENG, CHUNG TEH; CHEN, CHIH FENG; LEE, YEN PAI; HUANG, MING SHIH; CHEN, YUNG JU; LIN, CHEN NAN-
-葉材外觀品質分級檢測系統盛中德; 謝廣文; 黃明仕; 黃惠藩; 王恆傑-
-葉材外觀品質檢測系統盛中德; 謝廣文; 黃明仕; 黃惠藩-
-農藥施用飄積現象之研究黃明仕; shi, Hwang mins-