Browsing by Author Bing-Hau Kuo

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)Text
-Effect of Au Addition on the Microstructure and Properties of Ag-4Pd Bonding WiresBing-Hau Kuo; Du-Cheng Tsai; Yen-Lin Huang; Po-Chun Hsu; Tung-Han Chuang; Hsing-Hua Tsai; Fuh-Sheng Shieu-
-Effects of sputtering power on microstructure and mechanical properties of TiVCr filmsDu-Cheng Tsai; Zue-Chin Chang; Bing-Hau Kuo; Yu-Shiuan Deng; Erh-Chiang Chen; Fuh-Sheng Shieu; 蔡篤承
-Influence of deposition parameters on the structure and optical property of Zn(S,O) films蔡篤承; Du-Cheng Tsai; Bing-Hau Kuo; Zue-Chin Chang; Erh-Chiang Chen; Fuh-Sheng Shieu-
-Influence of discharge power on the structural, electro-optical, and mechanical properties of (TiZrHf)N coatingsDu-Cheng Tsai; Zue-Chin Chang; Bing-Hau Kuo; Chia-Tai Tsao; Erh-Chiang Chen; Fuh-Sheng Shieu
-Oxidation resistance and characterization of (AlCrMoTaTi)-Si-x-N coating deposited via magnetron sputteringDu-Cheng Tsai; Min-Jen Deng; Zue-Chin Chang; Bing-Hau Kuo; Erh-Chiang Chen; Shou-Yi Chang; Fuh-Sheng Shieu
-Structural and mechanical properties of magnetron sputtered Ti–V–Cr–Al–N films-
-Structural morphology and characterization of (AlCrMoTaTi)N coating deposited via magnetron sputtering-
-Structural, electro-optical, and mechanical properties of reactively sputtered (TiZrHf)N coatingsDu-Cheng Tsai; Zue-Chin Chang; Bing-Hau Kuo; Erh-Chiang Chen; Yung-Cheng Liu; Fuh-Sheng Shieu; 蔡篤承
-Thickness dependence of the structural, electrical, and optical properties of amorphous indium zinc oxide thin filmsDu-Cheng Tsai; 蔡篤承; Zue-Chin Chang; Bing-Hau Kuo; Yu-Hong Wang; Erh-Chiang Chen; Fuh-Sheng Shieu
-Wide variation in the structure and physical properties of reactively sputtered (TiZrHf)N coatings under different working pressuresDu-Cheng Tsai; 蔡篤承; Zue-Chin Chang; Bing-Hau Kuo; Bo-Cheng Chen; Erh-Chiang Chen; Fuh-Sheng Shieu